Tuyên Bố Quyền Riêng Tư

Chúng tôi rất xem trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Do đó, chúng tôi mong muốn người dùng biết dữ liệu nào được duy trì và dữ liệu nào sẽ loại bỏ. Với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, chúng tôi muốn thông báo về các biện pháp bảo mật từ chúng tôi.

Thu thập dữ liệu

Khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, dữ liệu có thể được lưu trữ cho các mục đích bảo mật khác nhau. Dữ liệu này có thể bao gồm tên của nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, trang web mà bạn dùng để đi đến trang web của chúng tôi, các trang bạn truy cập từ trang web của chúng tôi cũng như địa chỉ IP của bạn. Dữ liệu này có thể nhận dạng bạn nhưng chúng tôi không sử dụng cho mục đích này. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng dữ liệu để thống kê dưới dạng ẩn danh nhằm bảo mật thông tin người dùng. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân được cung cấp cho người khác để phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc cho các mục đích khác đã được bạn ủy quyền, chúng tôi sẽ dựa vào các phương tiện kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo tuân thủ những quy định bảo mật dữ liệu hiện hành.

Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách đăng ký, điền biểu mẫu hoặc e-mail trong quá trình đặt hàng trực tuyến, gửi thắc mắc hoặc yêu cầu cũng như các tình huống tương tự mà qua đó bạn đã chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Bằng cách liên lạc với chúng tôi thông qua các phương tiện này, bạn đồng ý cho Bayer và/hoặc các đại lý bên thứ ba được ủy quyền thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Cơ sở dữ liệu và nội dung vẫn lưu trữ tại công ty chúng tôi và trong bộ xử lý dữ liệu hoặc máy chủ hoạt động thay mặt chúng tôi, đồng chịu trách nhiệm với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được chúng tôi hoặc các đại lý của chúng tôi chuyển qua sử dụng cho bất kỳ hình thức nào, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý từ bạn hoặc được yêu cầu về mặt pháp lý để làm như vậy.

Chúng tôi sẽ giữ quyền kiểm soát và trách nhiệm đối với việc sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn tiết lộ cho chúng tôi. Một số dữ liệu này có thể được lưu trữ hoặc xử lý tại các máy tính ở các khu vực tài phán khác chẳng hạn như Hoa Kỳ, do đó luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với quyền tài phán tại nơi bạn sống. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi đảm bảo sẽ có các biện pháp bảo vệ phù hợp để yêu cầu bộ xử lý dữ liệu ở quốc gia đó duy trì bảo vệ dữ liệu tương đương với các biện pháp áp dụng tại quốc gia bạn sống.

Mục đích sử dụng

Dữ liệu chúng tôi thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu hoặc cho các mục đích khác mà bạn đã đồng ý, trừ khi luật pháp quy định khác.

Bayer và các chi nhánh của mình sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm mọi loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm/đặc biệt) cho các vấn đề cảnh giác dược. Vui lòng tham khảo liên kết để biết thêm chi tiết.

Quyền truy cập và chỉnh sửa

Bạn có quyền xem xét và sửa đổi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi nếu bạn nghĩ rằng các thông tin này đã cũ hoặc không chính xác. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần gửi một email đến địa chỉ email được cung cấp trên trang web hoặc liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ dưới đây.

Quyền hủy bỏ

Bất kỳ lúc nào, bạn cũng có quyền hủy bỏ việc cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần gửi một email đến địa chỉ email được cung cấp trên website hoặc liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ được cung cấp dưới đây.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào chúng còn cần thiết cho chúng tôi trong việc giải quyết các yêu cầu của bạn hoặc thực hiện những việc đã được bạn đồng ý, ngoại trừ những trường hợp có yêu cầu của luật pháp (chẳng hạn như liên quan đến vụ kiện tụng đang được giải quyết).

Sử dụng cookie

Trang web này sử dụng cookie. Cookie là tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trong bộ nhớ đệm ở trình duyệt của người dùng. Sử dụng các cookie có thể giúp nhận ra trình duyệt của người truy cập để tối ưu hóa trang web và đơn giản hóa việc sử dụng nó.

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie: (1) cookie tùy chọn và (2) cookie cần thiết cho mục đích kỹ thuật mà không làm giảm chức năng của trang web của chúng tôi:

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận đối với việc sử dụng cookies tùy chọn bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi tùy chọn tương ứng trong bảng trên. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi mà không sử dụng bất kỳ cookies nào (bao gồm cả cookies cho mục đích kỹ thuật). Từ trình duyệt của bạn, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể hạn chế hoặc hủy kích hoạt việc sử dụng cookie. Tuy nhiên, điều này có thể có tác động tiêu cực nhất định đến chức năng và sự thân thiện với người dùng của trang web của chúng tôi. 

Phân tích trang web

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web của công ty Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ (gọi tắt là Google).

Dựa trên sự chấp thuận trước đó từ bạn, Google sẽ thay mặt chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web này. Với mục đích này, chúng tôi sử dụng các cookie được mô tả chi tiết hơn trong bảng trên. Thông tin được Google thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi (ví dụ: URL mà bạn đã truy cập trên trang web của chúng tôi, loại trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, hệ điều hành, độ phân giải màn hình của bạn) sẽ được truyền đến máy chủ của Google tại Mỹ để lưu trữ và phân tích; kết quả tương ứng sau đó sẽ được cung cấp cho chúng tôi dưới dạng ẩn danh. Trong quá trình này, dữ liệu sử dụng của bạn sẽ không được kết nối với địa chỉ IP đầy đủ của bạn. Chúng tôi đã kích hoạt trên trang web của mình chức năng ẩn danh IP do Google cung cấp, do đó 8 chữ số cuối (loại IPv4) hoặc 80 bit cuối (loại IPv6) của địa chỉ IP của bạn sẽ bị xóa. Hơn nữa, Google được chứng nhận theo Bảo vệ quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ mà Ủy ban châu Âu đã đánh giá là đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ đối với việc xử lý dữ liệu của Google tại Hoa Kỳ.

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình đối với việc sử dụng tính năng phân tích web bất cứ lúc nào bằng cách tải xuống và cài đặt Plugin Trình duyệt do Google cung cấp hoặc bằng cách kiểm tra sự chấp thuận của bạn trong bảng trên, theo đó, cookie bị từ chối sẽ không được sử dụng. Cả hai tùy chọn sẽ ngăn việc sử dụng phân tích web chỉ khi bạn sử dụng trình duyệt mà bạn đã cài đặt plugin hoặc nếu bạn không xóa cookie bị từ chối.

Để biết thêm thông tin về Google Analytics, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của Google Analytics, các nguyên tắc bảo mật và bảo mật của Google Analytics và Chính sách bảo mật của Google.

Bảo mật

Bayer sử dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi sự thao túng, thiệt hại, phá hủy hoặc truy cập từ những người không được ủy quyền. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp cho Bayer bởi bạn sẽ được mã hóa xuyên suốt để ngăn chặn sự lạm dụng có thể có từ bên thứ ba. Thủ thuật bảo mật của chúng tôi liên tục được sửa đổi dựa trên sự phát triển công nghệ mới.
 

Trẻ em

Do tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em, chúng tôi không thu thập, xử lý hoặc sử dụng trên trang web của chúng tôi bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân mà chúng tôi biết là dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý trước từ người đại diện hợp pháp. Người đại diện theo pháp luật đó có quyền yêu cầu kiểm tra thông tin do trẻ cung cấp và/hoặc yêu cầu xóa.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, thắc mắc hoặc ý tưởng nào cần chia sẻ, vui lòng email đến drugsafety.vietnam@bayer.com hoặc gửi thư về địa chỉ:
Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 Khu công nghiệp
Long Bình (Amata), Phường
Long Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai
Điện thoại: (+84) 28 3845 0828

Sự phát triển không ngừng của internet đòi hỏi phải điều chỉnh thường xuyên nội dung của Tuyên bố Quyền riêng tư từ chúng tôi. Do đó, chúng tôi có quyền thay đổi khi cần thiết.

 

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3600359484 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/08/1997

Địa chỉ trụ sở: Lô 118/4 KCN Long Bình hiện đại (Amata), P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

LHA